Allas lika värde på schemat för skolpersonal

Publicerad 12 augusti 2016

Forum för levande historia håller en inspirationsdag för skolpersonal i Sjöbo om alla människors lika värde. Under dagen deltar bland annat en överlevande från Förintelsen.

På måndag den 15 augusti arrangerar Forum för levande historia en inspirationsdag för skolpersonal i Sjöbo med utgångspunkt i alla människors lika värde. Under dagen deltar flera olika föreläsare, däribland en överlevande från Förintelsen. Ämnen som tas upp är vikten av historiemedvetande, bemötande av främlingsfientlighet och hur vi skapar ett tolerantare Sverige.

- Det är viktigt för oss att bejaka olikheter och öka toleransen, skolans roll kan inte underskattas, Rickard Löfgren förvaltningschef Sjöbo kommun

I ett alltmer polariserat samhälle där hat, hot och kränkningar har blivit vanligare, gäller det att fortsätta motverka främlingsfientlighet och rasism och förstärka arbetet för demokrati, tolerans och allas lika värde. Här har skolan en viktig uppgift.

Inspirationsdagen den 15 augusti består av föreläsningar och workshopmoment.
Medverkar gör:

Ingrid Lomfors, historiker, överintendent på Forum för levande historia.
Katarina Hahr, programledare och producent på Sveriges Radio P1.
Emerich Roth, överlevande från Förintelsen, författare, föreläsare och socialarbetare.
Jerk Elmén, verksamhetsansvarig på Tillsammans för Sverige i Malmö.
Ola Flennegård, gymnasielärare i svenska och historia, föreläsare och toleranspedagog.
Malin Mattsson Flennegård, gymnasielärare, toleranspedagog, läromedelsförfattare.
Michael Allard och Mats Andersson, lärare och lärarutbildare.
Erik Lundberg, statsvetare, utredningsansvarig Forum för levande historia.
Marcel Rådström och Åsa Thunström, pedagoger Forum för levande historia.