Biosfärområde Vombsjösänkan – förstudie

Publicerad 16 maj 2017

Arbetet med förstudie om Vombsjösänkan har startat. Öppet möte hålls 2 juni.

Vombsjösänkan kan bli Skånes nästa biosfärområde och modell för hållbar utveckling av samhället. Bor, arbetar eller besöker du området och vill vara med och påverka utvecklingen? Eftermiddagen spenderar vi runt Vombsjön och börjar och slutar i Öved. Vi delar kunskap, lär av historien och tänker nytt.

Anmälan

Läs artikel om planerna för biosfärområdet.