Bostäder, integration och hållbarhet i fokus vid landshövdingens besök

Publicerad 03 februari 2017

Landshövding Anneli Hulthén. Foto: Nils Bergendal

Landshövding Anneli Hulthén besöker Sjöbo kommun den 7 februari.

- Vi ser hennes besök som ett tillfälle att lyfta frågor som är viktiga för Sjöbo kommun, säger kommundirektör Roger Larsson.

Senast Sjöbo kommun hade en landshövding på besök var i april 2013. Då diskuterades Simrishamnsbanan, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling, projektet Lifescape, och dåvarande landshövding Margareta Pålsson besökte Sandbäcksskolan.

– Det vi pratade om då har vi fortsatt arbeta med. Lifescape har lett till arbetet kring biosfärsområdet i Vombsjösänkan och vi har ett kommunövergripande samarbete med Innovationscenter för landsbygden, berättar Roger Larsson.

När Anneli Hulthén kommer till Sjöbo den 7 februari är det bostadsplanering, integration för flyktingmottagande och Sjöbo kommuns arbete med hållbarhetsprogram som står på agendan.

Hon kommer att träffa kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg och oppositionsråd Cecilia Olsson-Karlsson, såväl som kommundirektör Roger Larsson, biträdande förvaltningschef Petra West-Stenkvist, bostadskoordinator Zandra Valencia Vargas-Skogsfors och miljöstrateg Venus Krantz.

Här kan du läsa om förra landshövdingsbesöket.

Fotot av landshövding Anneli Hulthén är en pressbild. Fotograf: Nils Bergendal.