Boverket stöttar aktivitetspark

Publicerad 01 december 2016

Sjöbo kommun har beviljats ett stöd till byggandet av aktivitetsparken på hela 4 miljoner kronor.

– Det är halva kostnaden, säger Åsa Löfgren, utvecklingsledare på tekniska förvaltningen, Sjöbo kommun.

Pengarna kommer från Boverket där kommuner kan söka stöd för utemiljöer i vissa bostadsområden. Boverket har beslutat att tilldela Sjöbo kommun pengarna eftersom projektet involverar flera intressenter och attraherar gruppen 11-23 år, men fungerar generationsöverbyggande. Projektet främjar hela kommunen, byarna inkluderade. Pengarna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap, samtidigt som bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas.

Etapp 1 innefattar en skatepark. Etapp 2 parkourbana och boulebana. Tillkommer i projektet gör sittplatser, gångstråk, planteringar, belysning och vatten. Skatebanan påbörjas så fort det går. 2018 byggs boulebanan. Klart kan det bli först 2019 då parkourbanan byggs.