Bredbandsstöd till stora delar av Sjöbo kommun

Publicerad 21 juni 2016

Nu är det klart att Teleservice tilldelats bredbandsstöd, för ett av de områden de sökt bidrag till, för att kunna bygga ut fibernätet på landsbygden.

Nu är det klart att Teleservice tilldelats bredbandsstöd, för ett av de områden de sökt bidrag till, för att kunna bygga ut fibernätet på landsbygden.

Området som får stödet är stora delar av Sjöbo kommun samt sydvästra delen av Hörby kommun. I utbyggnaden kommer Teleservice att göra det möjligt för ca 2500 hushåll i området att komma åt höghastighetsinternet, TV och flera andra tjänster. Det ger invånarna en möjlighet att välja det bästa av två världar när man upplever friheten av att bo och arbeta på landet men att ha kommunikationsmöjligheter som i en stad.

Utbyggnaden innebär en investering på 137 miljoner. 82 miljoner finansieras av pengar från EU landsbygdsutveckling och statsstöd. I området bor det ca 5500 personer.

Mer detaljerad information och kartor kommer att läggas ut inom kort.

Tyvärr fick vi inga pengar till de sökta områdena:

Västra Tomelilla kommun – sydöstra Sjöbo kommun

Kilhult/Svensköp

Äspinge

Om bredbandsstödet:

Regeringen har avsatt 3,25 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet 2014–2020 för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan söka stödet. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler.

Lite siffror om utbyggnaden:

Total satsning: 137 miljoner

EU/statsbidrag: 82 miljoner

Anslutningsavgifter: 35-45 miljoner

Teleservice satsning: 10-20 miljoner

Fibernätets längd: 538 kilometer

Antal boende i området: 5500 personer Antal hushåll i området: 2 490

Antal arbetsställen i området: 1385