Detektivarbete säkrar vattenleveransen för framtiden

Publicerad 07 februari 2018

I kommunens byar letas trasiga avstängningsventiler i vattenledningarna. Bjärsjölagård , Klasaröd, Vollsjö och Lövestad är klara. Näst på tur är Äsperöd och Vanstad.

Ett detektivarbete har pågått och pågår på flera olika ställen i Sjöbo kommun. Under hösten och våren har gatukontoret letat efter trasiga avstängningsventiler i vattenledningarna för att se om och var det finns brister. Även brandposter har setts över och pluggats för att inte obehöriga ska kunna ta vatten. Bjärsjölagård och Klasaröd var först ut, därefter Vollsjö och nu senast är det Lövestad som det har utförts i. Näst på tur är Äsperöd och Vanstad.

– Avstängningsventilernas funktion är viktig ifall vi får en vattenläcka och behöver stänga av vattnet. Fungerar ventilerna behöver vi inte stänga av för större område än nödvändigt och färre drabbas, säger Peter Hellichius VA-chef på tekniska förvaltningen.

– När alla trasiga ventiler är utbytta ska ledningarna i Lilla Norregatan bytas ut. Ledningarna är gamla och vi har haft återkommande läckor på vattenledningen och även inläckage i spill- och dagvattenledningarna.

Trasiga avstängningsventiler som upptäckts under arbetet måste bytas och abonnenter kan räkna med avstängningar i vattenleveransen under arbetets gång. Större avstängingar som berör hela Lövestad och Lövestad by sker nattetid medan mindre avstängningar sker dagtid.

– Vi informerar på hemsida, facebook och via vårt meddelandesystem där vi kan skicka ut sms och röstmeddelande.

Meddelande i telefonen ger kunderna besked

Meddelanden skickas ut via ett företag som heter UMS - Undified Messaging Systems.

Via en karta lokaliseras vilka abonnenter som berörs av vattenavstängning. De abonnenter som har mobiltelefon får sms medan de som har fast telefon får ett talmeddelande. Uppringningen sker via ett telefonnummer som börjar på 08. Arbete pågår med att ändra det till att det ska vara ett 0416-.

Den person som står registrerad på fastigheten får meddelande, men de som har oregistrerade kontantkort, hemligt nummer, telefonnummer som står registrerade på arbetsgivare och liknande får inte meddelande om de inte registrerar sig själva.

Så här gör du då: gå in på https://secure.umscom.se/cdm/auth.aspx Där kan du registrera dina kontaktuppgifter. Det går också att lägga till sig själv på flera adresser om det är så att du äger flera fastigheter. Tänk på att skriva ditt telefonnummer med 0046 först.