En trädgård för alla sinnen

Publicerad 28 mars 2017

Samtidigt som Solkullen i Vollsjö fyller 55 år påbörjas anläggandet av en trädgård för alla sinnen:

– Vi vill skapa en trädgård som de som bor här på Solkullen kan vara i, där de kan se, dofta, känna och smaka, och ta sig fram utan risk att snubbla på gamla stenplattor, berättar Cecilia Liljenberg, enhetschef.

Drömmen om att skapa trädgården har funnits länge, och med hjälp av 100 000 kronor från Mary-Anne Gyllenstierna och Bertil Weitz Stiftelse kan arbetet starta.

– Först ska vi schakta och ta bort en del växter och fylla en gammal damm. Det blir spännande när anläggaren Robert Sandberg kommer för det ska göras över taket, berättar Cecilia Liljenberg.

Grävskopan ska stå parkerad utanför Solkullen och sedan sträcks den långa armen in på innergården.

– Det blir underhållande.

Bra för hälsan

– Röda, stora rosor. Tror den hette Ferdinand, berättar han medan han pekar ut platser för fruktträd och rosor.

Att trädgård är bra för hälsan är vetenskapligt bevisat. Studier visar att äldre människor kan uppleva stor stress i form av rädsla för att flytta till ett särskilt boende, rädsla för olika sjukdomar, smärtupplevelser, oro för operationer och förlorad egenkontroll. För att lindra stressen kan vi arbeta med att skapa tilltalande trädgårdar som erbjuder olika aktiviteter och utblickar från fönster.*

– Till hösten hoppas vi att Alnarp-studenter har möjlighet att delta i arbetet med den hälsofrämjande trädgården.

Trädgården anläggs så att de som bor där lätt kan delta i arbetet; upphöjda odlingslådor med jordgubbar, vinbärsbuskar, äppleträd och örter som går att plocka och använda i matlagningen, men också perenner, klängväxter och en lång lavendelgång där fjärilar och insekter trivs.

Att vara ute och se hur trädgården förändras är över tid är bra för de som bor här. De vill komma ut och det blir en trygg miljö som är tillgänglig för alla. Förra året byggdes uterum. I år startar arbetet med Sinnenas trädgård. Men på önskelistan finns fortfarande en sak kvar: ett växthus.

– Vi måste söka mer pengar, säger Cecilia Liljenberg. Ett växthus hade varit fantastiskt att ha här.

Mary-Anne Gyllenstierna och Bertil Weitz Stiftelse
Paret testamenterade sin förmögenhet tillstiftelsen som i första hand ska dela ut pengar till studerande ungdom i Öveds församling. I andra hand ska pengar delas ut till sjuka och funktionshindrade i samma församling.
www.gyllenstierna-weitz-stiftelse.se

* Madelaine Agosti, Utemiljöns utformning och utomhusvistelsens betydelse för ett hälsofrämjande åldrande, Kristianstad högskola.