Europa Direkt fortsätter – fokus på demokratifrågor för unga

Publicerad 22 december 2017

EU-kommissionen har beviljat fortsatt EU-finansiering för att driva Europa Direkt-verksamhet under perioden 2018-2020.

Tillsammans med Tomelilla, Simrishamn, Ystads och nytillskottet Skurups kommun, forsätter Euorpa Direkt att arbeta för att öka EU-kunskapen i södra Skåne.

Namnbyte
Med Skurup som ny projektpartner byter kontoret namn från Europa Direkt Sydöstra Skåne till Europa Direkt SydSkåne i samband med den nya projektperioden.

– Vårt mål är att öka allmänhetens, framför allt ungas, förutsättningar för att vara aktiva demokrati-deltagare. Insyn i, och möjligheterna att granska och påverka EU-systemet kräver kunskap - kunskap som ofta fattas i nuläget. Därför är det jätteroligt att EU-kommissionen beviljat finansiering för vår verksamhet även under de kommande åren och vi ser väldigt mycket fram emot att berätta mer om de aktiviteter vi planerat inför 2018, säger Magnus Weberg, kommunalråd i Sjöbo.

Kunskapslyft
Det kommande året består av en rad aktiviteter med särskild fokus på kunskapslyft för unga och för kunskapsförmedlare, det vill säga de som på ett eller annat vis har i uppdrag att sprida kunskap om demokrati och EU i samhället; härunder bland annat lärare, förtroendevalda och de kommunala tjänstepersoner som arbetar direkt gentemot medborgaren.

– 2018 och 2019 är valår i Sverige, med val som direkt eller indirekt har med EU att göra. Vi ser det som ett av våra viktigaste uppdrag att lyfta EU-perspektivet inför de allmänna valen 2018 och att uppmärksamma Europaparlamentsvalet 2019. Det är med andra ord en väldigt spännande period som väntar oss! Vi fokuserar på att nå främst ungdomar genom olika demokratifrämjande aktiviteter och kommer bland annat tillsätta en ungdomsreferensgrupp för att säkra kvaliteten av vårt arbete, säger Emma Svärd.

Projektet börjar officiellt den 1 januari 2018 och kort därefter kommer mer information om vilka aktiviteter som genomförs under 2018.

– Men vi kan redan nu avslöja att vi får besök av EU- och handelsminister Ann Linde den 31 januari, i samband med ett EU-handslag och ett utbildningstillfälle för förtroendevalda och tjänstepersoner, som syftar till att öka kommunernas delaktighet och påverkansmöjlighet i EU, säger Emma Svärd.