Farligt för djur att dricka insjövatten

Publicerad 04 augusti 2017

En häst har dött efter att ha badat i Vombsjön. Anledningen kan vara cyanobakterier, som också kallas"blågröna alger".

Sjöbo kommun beklagar hästägarens förlust och varnar alla djurägare från att låta hästarna dricka av insjövatten under sommaren. Djuren får gärna bada i vattnet om de inte dricker av det, och om det inte pågår en så kallad "algblomning".

Sjöbo kommun tar regelbundna prover på badvatten i alla badsjöar, däribland Vombsjön. Provtagning görs på e-kolibakterier men inte på cyanobakterier, som kan vara hästens dödsorsak. Cyanobakterier är först farliga för människor då det syns för ögat; algblomning. Sjöbo kommun uppmanar att inte låta hästar, hundar och andra djur dricka av insjövatten under sommaren.

Vattnet provtas regelbundet för e-kolibakterier och andra tarmbakterier och är extra väl kontrollerat eftersom Sydvatten hämtar dricksvatten ut Vombsjön