Fler svar utvecklar Sjöbo

Publicerad 28 oktober 2016

Varje år deltar Sjöbo kommun i SCBs stora medborgarundersökning. Det finns många åsikter om hur kommunen bedrivs, men förvånade få har hittills tagit tillfället i akt att svara på medborgarenkäten.

Nu är det en och en halv vecka kvar tills medborgarundersökningen stänger och bara 34 procent av de som fått enkäten har svarat.

– Vi är glada för de svar vi fått in men vill gärna ha in fler. Vi vet att många av Sjöbo kommuns invånare har ett stort engagemang i kommunala frågor och många åsikter om hur kommunen drivs och är skött. Det märker vi inte minst i sociala medier där vi får många kommentarer och frågor. Vi vill uppmuntra de 1200 som fått medborgarundersökningen i brevlådan att ta sig tid att svara på den. Det kan dröja tills nästa gång just du får chansen, säger Stefan Lundgren, som är Sjöbo kommuns kommunalråd.

De personer som får medborgarundersökningen är ett slumpmässigt urval ur befolkningsregistret. Alla är i åldern 18-84 år.

Frågorna i enkäten rör den kommunala servicen. Avfallshantering, vatten- och avlopp, hur de kommunala vägarna snöröjs är några ämnen som berörs.

– Svaren, som är helt anonyma, används i kommunens dagliga arbete med att utveckla bra service och tjänster åt medborgarna och är därför ett viktigt underlag för politiker och tjänstepersoner i det fortsatta arbetet, säger Stefan Lundgren.

Resultaten av höstens undersökning skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 14 december publiceras samtliga resultat på www.scb.se.