Förstudie kartlägger behovet av hantverkskompetens

Publicerad 08 september 2017

Leader Sydöstra Skåne har beviljats pengar från Landsbygdsfonden för att genomföra en förstudie kring kompetensförsörjning inom byggnadshantverk.

Projektet, som genomförs i nära samarbete med vuxenutbildningen och gymnasieskolan, startar ett samarbete mellan planerare, utbildningsanordnare, byggbransch och fastighetsägare.

Martin Ring, projektledare, är anställd för att utföra förstudien och svarar inför en liten styrgrupp bestående av representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen Sjöbo kommun, vuxenutbildningen och näringslivsutvecklare. Projektledaren får stöd från ordinarie personal när det gäller ekonomi och viss administration.
– Förstudien ska ligga till grund för att skapa en eller flera eftergymnasiala utbildningar inom byggnadshantverk. Viljan att bevara det byggda kulturarvet har ökat markant sedan 90-talet, dock är gruppen som besitter hantverkskompetensen liten, och möjligheten för att säkert förvalta kunskapen vidare ännu mindre. Det är det vi ska utreda i förstudien, säger Martin Ring.

Planen är att representanter från byggbranschen, fastighetsägare och potentiella studenter kontaktas och bjuds in till dialogmöten.

Hållbart
Gamla metoder är inte bara attraktiva utan många gånger mer miljövänliga och hållbara. Ökad attraktivitet i en bygd har både positiva sociala och ekonomiska effekter för bygdens invånare med ökad trivsel, stolthet och ökat ekonomiskt värde på husen i området.

– Många gånger förvanskas hus helt i onödan, ett vanligt misstag är exempelvis att gamla fönster byts ut till moderna i tron om att göra klimatet en tjänst. Studier pekar dock på att ett modernt fönster i plast och aluminium har så stor initial klimatpåverkan i produktionen att det lilla en sparar in på lägre uppvärmningsbehov, hinner aldrig tjänas in förrän det nya fönstret måste bytas ut igen. På så vis tappar byggnaderna och vår byggda miljö mycket av sin karaktär när de äldre fönstren försvinner, säger Martin Ring.

Gamla metoder efterfrågas
Sydöstra Skåne är rikt på kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Många av dessa är i behov att restaureras och det finns behov av hantverkare med specialkompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde.

Även vid nybyggnation finns det behov av specialkompetenser för att skapa attraktiva och enhetliga områden.

I dagsläget går det att ana ett glapp mellan den utbildningen som ges på gymnasienivå och den specialiserade utbildningen, menar han:

– Det krävs viss mängd grundläggande arbetserfarenhet innan det kan bli aktuellt för unga byggarbetare att specialisera sig.

Det finns även ett "glapp" i de övre åldrarna. Arbete som byggarbetare är ofta slitsamt för kroppen och äldre byggarbetare kan med fördel specialisera sig till mindre fysiskt krävande uppdrag, det i kombination med mycket erfarenhet gör dem lämpliga.

Förstudien ska redovisas i december 2017.

Leader sydöstra Skåne