Högt betyg för vård- och omsorg

Publicerad 15 maj 2018

Vård- och omsorg Sjöbo kommun får bra betyg i Socialstyrelsens och SKLs senaste undersökning med öppna jämförelser.

Nyligen har Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) presenterat öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Detta är åttonde gången som denna jämförelse publiceras och resultaten kan användas för kommuner och landsting för att påverka och förbättra vård och omsorg.

Rapportens fokus ligger på den sammanhållna vården och omsorgen, och för oss i Sjöbo kommun är det speciellt viktigt för vår förvaltning inom vård- och omsorg.

Generellt sett ligger Sjöbo kommun bra till i undersökningen vilket är extra glädjande eftersom det betyder att Sjöbo upplevs som en trygg och bra kommun att åldras i.

I ordinärt boende, d v s där kunden bor hemma och får tjänster från oss i hemmet, ligger Sjöbo på delad förstaplats (tillsammans med Tomelilla kommun) av Skånes samtliga 33 kommuner när det handlar om bemötande, förtroende och trygghet. Sjöbo får ett resultat på 45 jämfört med 36 för Sverige. Även hur kunden upplever sin möjlighet till inflytande och att tillräckligt med tid avsätts får högt betyg. I det sammanfattande helhetsbetyget för ordinärt boende ligger Sjöbo på 91.

När det gäller personalkontinuitet – att kunden möter samma hemtjänstpersonal så ofta som möjligt – ligger Sjöbo på delad andraplats i Skåne, med Helsingborg i topp för Skåne.

I särskilt boende, d v s där kunden bor på något av våra boenden, är resultaten extra glädjande när det gäller kontakten med personal, boendemiljön och mat och måltidsmiljö. På samtliga dessa områden tillhör Sjöbo toppen i Skåne och topp 40 i hela Sverige.

Förvaltningschef Eva Gustafsson:
-Vi har fantastiska och engagerade medarbetare vars ambition är att bidra till ett gott liv för våra kunder – det är så roligt att de får bekräftelse på att kunderna är så nöjda. Att kontinuiteten är så bra är också ett kvitto på att vi arbetat på ett bra sätt med bemanningsenheten. Jag är också glad över att måltidsverksamheten lyfts fram – det finns mycket fördomar om maten inom vård och omsorg men hos oss är den av mycket hög kvalitet.

Det finns alltid mer att jobba vidare på och vi arbetar enligt vår vision om Ett Gott Liv Varje Dag som innebär att verksamheterna aktivt strävar mot en individorienterad omsorg som utgår från kundens behov och önskemål.

Ladda hem rapporten genom att klicka på denna länk.