Inkluderande tradition

Publicerad 08 juni 2018

Sjöbo kommun hissar regnbågsflaggan för fjärde året i rad.

Regnbågsflaggan, som symboliserar alla människors lika värde, har blivit en återkommande tradition i Sjöbo kommun. Flaggorna är hissade under Pride-festivalens vars syfte är att belysa HBTQIA-rättigheter, det vill säga mänskliga rättigheter, med hjälp av kultur, utbildning och opinionsbildning.

Genom att hissa regnbågsflaggan vill Sjöbo kommun visa att kommunen är en välkomnande kommun som vill inkludera, inte exkludera.

I år hålls Malmö Pride 7-10 juni.

Fakta: Regnbågsfestivalen Malmö Pride står för mångfald och tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status eller social tillhörighet. Festivalen uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan. Regnbågsfestivalen vill göra skillnad och med hjälp av konst, kultur och debatt påverkar vi samhället i positiv riktning, för öppenhet och mot diskriminering och heteronormativitet. På så vis får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum. (Källa http://www.malmöpride.com )