Klarar du en kris?

Publicerad 02 maj 2017

Krisberedskapsveckan 2017 är till för att att öka invånarnas beredskap inför samhällskriser.

Den 8-14 maj är det dags för Krisberedskapsveckan 2017. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera.

"Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?" Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

–Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hurvi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger Thomas Andersson, säkerhetschef.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Krisberedskapsveckan är tänkt att bli årligt återkommande.

Läs mer om Krisberedskapsveckan: www.msb.se/krisberedskapsveckan

Läs Sjöbo kommuns broschyr Ta ditt ansvar.

Få tips av Armbryterskan från Ensamheten, filmer på You Tube.