Klimatneutralt byggande - inspirationsdag för byggbranchen

Publicerad 01 oktober 2018

Innovationscenter för landsbygden och Hållbart Byggande Syd arrangerar en halvdag om hållbart nytänkande för dig i byggbranschen.

Vi håller på att missa klimatmålen i byggbranschen. Byggbranschen behöver bli dubbelt så duktiga, för att nå upp till Parisavtalet och klimatlagens krav på klimatneutral byggbransch till 2045. Alla har ett delansvar -kom och bli inspirerad av lokala byggare.

Innovationscenter för landsbygden, tillsammans med Hållbart Byggande Syd, arrangerar en halvdag med fokus på hållbara affärer, innovation och nytänkande för dig som är verksam inom byggbranschen. Vid seminariet deltar två byggföretag som berättar om hur de närmar sig utmaningen att långsiktigt kunna bygga klimatneutralt.

Att tänka nytt i olika sammanhang blir avgörande för konkurrenskraft, både idag och i framtiden. I en värld präglad av ständiga förändringar och förutsättningar är det viktigt att ha siktet inställt utåt och framåt och samtidigt att se om den egna organisationen. Byggbranschen behöver bli dubbelt så duktiga, för att nå upp till Parisavtalet och klimatlagens krav på klimatneutral byggbransch till 2045. Klimatutsläppen i byggbranschen har minskat med ca 15% de senaste åtta åren. Hittills har allt fokus varit på den andel av klimatutsläpp i ett 50-100-årigt perspektiv som rör driften och då främst värmeeffektiviteten. Men 30-50% av alla utsläpp kommer från när vi bygger, och då 80 % från byggmaterial. Fokus framöver behöver vara både på effektiviseringar under driften, och på val av byggmaterial och metod.

Andreas Holmgren är hållbarhetschef på Byggfirman Otto Magnusson och dessutom ordförande i föreningen Hållbart Byggande i Syd är en av deltagarna tillika inspiratör:

– Vi håller på att missa klimatmålen i byggbranschen. Alla har ett delansvar. Men det finns ljus i tunneln, så kom och bli inspirerad av lokala byggare. Nya kunskaper behövs, det gäller att vara alert och uppdaterad. Nästa affär kan bero på om man hängt med, för nu börjar nya krav och förväntningar ställas. Varumärket kan påverkas positivt och negativt, om man är förutseende eller inte. Det finns positiva möjligheter just nu och runt hörnet, så passa på att besöka

Halvdagen den 17 oktober bjuder på inspiration och dialog kring hållbarhet och utvecklingsfrågor. Resultatet vi vill nå är tillväxt på landsbygden och sydöstra Skåne genom innovation.

När: den 17 oktober 2018, 13.00 - 16.30
Vi startar med lunch för er som har möjlighet att komma redan 12.00
Var: Sjöbo Gästis

Anmäler dig gör du via Simple Sign-up på denna länk https://www.simplesignup.se/event/136585
Dagen är kostnadsfri, vi bjuder på lunch och fika. Om du uteblir utan att meddela oss tar vi ut en avgift på 200 kr.

Kort om programmet
- 13.00 Välkomna
Innovation och det hållbara företaget. Vad är nytt inom innovation, en kortare trendspaning Helena Kurki, verksamhetsansvarig på Innovationscenter för landsbygden
Inspiration 1: Hållbara företag attraherar framtidens kompetens - medarbetarna vår främsta resurs.
Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar´n i Skåne bjuder på inspiration kring vilken roll ledarskapet har för ett bolags innovationskraft, hur viktiga medarbetarna är och vad som är viktigt för att attrahera rätt kompetens idag och imorgon. Vi får också höra hur Byggmästar´n i Skåne jobbar med utvecklingsfrågor och innovation.
Inspiration 2: Hållbart byggande – fokus energi och affärsmöjligheter
Byggbranschen är på väg att ställa om och 2045 ska vi vara klimatneutrala. Vilka utmaningar står vi konkret inför? Hur ser färdplanen ut? Vilka innovationer behövs? Innebörd för olika byggaktörers affärsplaner. Vems ansvar? Andreas Holmgren,Ordförande i föreningen Hållbart Byggande i Syd, tillika Hållbarhetschef i Byggnadsfirman Otto Magnusson AB inspirerar och ger exempel. Vad är de lågt hängande frukterna? Vilka krav (ex energi, giftiga ämnen, avfall) bör kunna ställas vid upphandling utan att det ska behöva kosta extra? Vi får också en snabb inblick i föreningen Hållbart Byggande i Syds verksamhet.
Interaktivt idépass – Vad betyder detta för oss i just vår verksamhet. Gemensam dialog.