Meröppet ger bättre tillgång till biblioteken

Publicerad 18 december 2017

Ännu ett av Sjöbo kommuns bibliotek blir meröppet - en utökning av servicen till kommunens invånare.

Nu startar planeringen för att Sjöbos huvudbibliotek också ska göras om till ett meröppet bibliotek. I början av 2019 är det tänkt att biblioteket ska nyinvigas.

I Sjöbo har två meröppna bibliotek öppnats de senaste åren, senast i Blentarp i september 2017. Meröppna bibliotek innebär att de görs tillgängliga för biblioteksbesökarna med hjälp av inloggning och självservice utanför den bemannade öppettiden. Biblioteken kan då även användas på kvällar och helger.

Kommunen satsar investeringsmedel för att göra om till meröppet. Samtidigt passar man också på att renovera och möblera om i lokalerna för att få ett attraktivt, modernt och tillgängligt bibliotek för Sjöbos invånare.

– Vi siktar på att nystarta som meröppet bibliotek i början av 2019, säger Annika Kharraziha, verksamhetschef med ansvar för biblioteken.

Innan dess är det en lång process och mycket arbete med planering, förberedelser, inköp och installation av teknisk utrustning. Det blir också en översyn av lokalerna utifrån hur de ska användas bäst i framtiden, och en renovering och upprustning. Under en period kommer biblioteket att behöva stänga för renovering.

Förändrade öppettider

Men redan nu i planeringsfasen kommer man att dra ner på öppettiderna, både på huvudbiblioteket och på filialerna i Vollsjö, Lövestad och Blentarp.

– Vi behöver ha tid för att planera och diskutera inför framtiden. Och vi har länge haft bland de mest generösa öppettiderna bland kommunerna i sydöstra Skåne. Vi är inte så många i personalen, och personalen gör ett fantastiskt jobb, säger Annika Kharraziha. Med meröppet blir biblioteket ännu mer tillgängligt. Men under förberedelsefasen behöver vi dra ner på öppethållandet för att hinna förbereda allt.

Från årsskiftet kommer därför huvudbiblioteket i Sjöbo att öppna någon timme senare på förmiddagen och stänga någon timme tidigare vissa veckodagar. Totalt minskar öppettiderna från 44 timmar öppet per vecka till 36 timmar. På de meröppna filialerna i Lövestad och Blentarp blir det två dagar med bemannad tid varje vecka istället för tre, men fortsatt meröppet veckan runt. I Vollsjö, där det inte är meröppet, är det fortsatt tre öppetdagar per vecka, för att bibehålla biblioteksservicen.

Sedan tidigare finns i Sjöbo välbesökta meröppna bibliotek i Lövestad och i Blentarp. I Veberöd har det funnits ett meröppet bibliotek i närmare 15 år. Och Simrishamn har nyligen gjort sitt huvudbibliotek i centrala staden tillgängligt som meröppet.

– Ett meröppet bibliotek i centrala Sjöbo innebär en stor utökning av servicen till våra invånare, menar Roger Larsson, kommunchef. Det är en viktig satsning. Läsning, lärande och platser där människor kan mötas kommer att bli än viktigare i framtiden, och där har våra bibliotek en nyckelroll.

De nya öppettiderna gäller från och med 1 januari 2018.