Miljonstöd ska få företag att växa

Publicerad 03 mars 2017

17 miljoner kronor i EU-medel ska ge ett hundratal företag stöd att växa och utvecklas. Europeiska Socialfonden beviljar medel till ett samarbetsprojekt mellan tolv kommuner i östra Skåne, där Sjöbo kommun ingår.

Omkring 100 företag med 1 500 anställda i östra Skånes kommuner får genom projektet TÖS, Tillväxt Östra Skåne, möjlighet att genomlysa och utveckla sina företags ambition och potential att växa. Syftet är att uppnå ökad sysselssättning, tillväxt, strategisk kompetensförsörjning, internationalisering och innovationsförmåga i området.

Läs mer om projektet här.