Mitt Bygge blir enklare och tydligare

Publicerad 07 februari 2017

Från den 8 februari 2017 kommer portalen Mitt Bygge att få ny utformning och nytt utseende.

För er som besöker portalen eller ska ansöka om till exempel bygglov efter den 8 februari är länken samma som tidigare - www.mittbygge.se - men information och utformning av portal och tjänster är helt annorlunda.

För er som loggar in för att ansökan eller se vad som hänt i ett ärende är hanteringen enklare - färre knapptryckningar för att nå valbara tjänster eller ta del av information under "Mina ärenden"

Läs mer om portalen Mitt Bygges nya utseende och funktioner här.

Mitt Bygge är framtaget i samarbete mellan kommuner, Lantmäteriet och Boverket. Portalen ger en samlad information till privatpersoner för att stötta dem i sin byggprocess. På portalen finns även en rad e-tjänster.