Stora kliv inom miljöarbetet ger avtryck i ranking

Publicerad 28 juni 2018

Sjöbo kommun klättrar i miljöranking. Vi går från plats 167 till plats 112.

Det går stadigt uppåt för Sjöbo kommun i rankingen Miljöbarometern. Sjöbo hamnar på plats 112 av 290 i årets kommunrankning. Det är en glädjande förbättring jämfört med förra året då vi hamnade på plats 167.

Joel Tufvesson, chef på Stadsbyggnadsförvaltningen, ser ett par anledningar till att vi klättrar. Dels arbetet med att ta fram lokala miljömål och dels att Sjöbo kommun gått med i Fossilfritt 2020.

Enligt Joel Tufvesson har det varit angeläget att ta stora kliv framåt inom miljöarbetet.

- Andra kommuner har gått om oss i det här arbetet. De har jobbat mycket med detta, medan vi inte ens haft en miljöstrateg innan Venus Krantz. Nu börjar vi kunna bocka av vissa frågor i och med Venus arbete och det ska vi fortsätta med, säger Joel Tufvesson.

Louise Andersson, chef för Strategienheten inom Stadsbyggnadsförvaltningen, ser även att de aktiviteter, tävlingar och kampanjer som förvaltningen arrangerat och drivit bidragit till klättringen i rankingen.

- De har gjort att vi fått en helt annan uppmärksamhet kring frågor om återbruk. Här har vi arbetat nära skolorna och involverat barnen, bland annat i tävlingen Skräpmonstret, säger Louise Andersson.

- Vi driver även ett aktivt arbete med livsmedelsstrategin, säger Louise Andersson.

Här kan du ta del av Sjöbo kommuns resultat i Miljöbarometern.

Här kan du läsa mer om tävlingen Skräpmonstret.

Här kan du läsa en intervju med miljöstrateg Venus Krantz från 2016 då arbetet med ett miljöprogram drog igång.