P-skiva införs i delar av centrala Sjöbo

Publicerad 20 oktober 2017

Bättre tillgänglighet och effektivare parkeringsövervakning är anledningen till att politikerna i tekniska nämnden beslutat att införa p-skiva på vissa parkeringsytor i Sjöbo tätort.

Redan i april togs beslutet och nu beslutar nämnden om de nya lokala trafikföreskrifterna som behandlar bland annat parkeringsföreskrifter. Den 20 november införs parkeringsskivan.

Parkeringsskylten gäller
Som alltid vid parkering gäller skyltningen på parkeringsplatsen.

– Jag förstår att det har uppstått oro att man till exempel inte kan parkera som vanligt på Västergatan. Parkeringsytorna på gångfartsområdet på Västergatan ändras inte mer än att man behöver en P-skiva. berättar André Blomhé, trafikingenjör i Sjöbo kommun.

Skillnaden är att nu kan parkeringsvakterna se när bilen parkerades utan att behöva se på ventilerna på bildäcken för att avgöra om bilen flyttats, förklarar han. Det ger en effektivisering av parkeringsvakternas uppdrag. Dessutom ska inte parkeringsplatser som är avsedda för handel och service att tas upp av boende i området. De hänvisas till annan parkering.

Områden som berörs av p-skiva i etapp 1 är Silogatan, Järnvägsgatan, och Västergatan.

På pendlarparkeringen vid teminalen blir det 13 timmars parkeringstid!

– Det är ovanligt lång parkeringstid jämfört med andra orter, men här har vi valt att gynna de som tar kollektivtrafiken till arbetet, säger André Blomhé.

Precis utanför terminalen vid Silogatan är parkeringstiden 30 minuter.
– Det beslutet baseras på att här ska man kunna stanna för att hämta och lämna, inte parkera hela dagen.

I Sjöbo finns det fortfarande oreglerade parkeringsytor.

– Vi vill försöka eftersträva 60-80 % beläggningsgrad på parkeringsplatserna i Sjöbo, efter parkeringsutredningen som genomförts.

- Är det under 60 % anses de vara outnyttjade, däröver bör de i alla fall tidsregleras med P-skiva. Detta medför att man får bättre nyttjande av parkeringsytorna. Dels ger vi de parkeringsplatserna som är nära verksamheterna och handel mer omsatta parkeringsplatser och de platserna som ibland står tomma nyttjas mer frekvent till de som väntas parkera lite längre perioder.

Innan året är slut ska alla tre etapperna i införandet av p-skiva vara beslutade. Från beslutet till att skyltarna kommer på plats väntas det ta några veckor. Med anledning av detta kan det vara vissa av skyltarna från besluten i etapp tre som kommer på plats först i början på nästa år.

P-skivor finns att hämta fr o m 20 oktober i receptionen på kommunhuset, på stadsbyggnads och tekniska förvaltningen på Ommavägen 30 och på huvudbiblioteket. Har du redan en p-skiva fungerar den även i Sjöbo, liksom Sjöbos orangea skiva kan användas i andra orter.

– Den enda skillnaden är att Sjöbos är graderad till 24 timmar, eftersom vi har 13-timmars parkering vid teminalen. På pendlarparkeringen kan man därmed inte använda den traditionella 12-timmarsgraderade parkeringsskivan.

På kartan är de berörda områden markerade.

Västergatan, Silogatan, Järnvägsgatan belutas i första ettappen, därefter följer pendlarparkeringen, Gamla torg, gamla torg (vid banken/gästis), Elefanten (parkeringen med infart från Tegelgatan), Hyregatan väntas regleras med P-skiva. Se ovanstående schematisk bild.

Blir du osäker på om det krävs P-skiva eller inte titta på skylten där det framgår tydligt med symbol. Skyltarna kommer på plats allt eftersom de olika etapperna träder i kraft.