Sjöbo deltar i Mer för fler

Publicerad 27 oktober 2017

Kulturskolorna och biblioteken når många kommuninvånare med sitt utbud. Men ambitionen är att man i framtiden ska kunna nå och locka ännu fler.

Under hösten startar därför Mer för fler, där nya lösningar för ett långsiktigt förnyelsearbete testas. Sjöbo är en av kommunerna som deltar.

– Vi har ett brett utbud och diskuterar ofta vad vi ska erbjuda till kommuninvånarna både på biblioteket, Kulturskolan och på fritidsgårdarna, säger Annika Kharraziha, som är ansvarig verksamhetschef. Vi gör också en hel del olika aktiviteter och evenemang för att marknadsföra verksamheterna. Att delta i projektet Mer för fler blir ett sätt att hitta bra metoder för att locka nya deltagare och ger en möjlighet att kunna titta på vårt utbud och våra aktiviteter med nya ögon.

– Vi vill bidra till Sjöbos och sjöbobornas utveckling, unga som gamla, och hjälpa så många som möjligt att få en aktiv fritid och att utveckla sina förmågor, säger Annika Kharraziha. Genom litteratur, kunskap och kultur vill vi kunna erbjuda både vidgade vyer och vägar vidare.

Fritidsgårdarna är med
I Sjöbo ingår även fritidsgårdarna i samma verksamhet som kulturskola och bibliotek och även de kommer att delta i utvecklingsprojektet för att nå fler. Kommunens deltagande startar i mars 2018 och pågår i ett år.

SKL har i samverkan med Kulturskolrådet och Biblioteksföreningen startat satsningen Mer för fler, där 32 kommuner samlas för att utveckla och förnya kulturskolverksamhet och biblioteksverksamhet. Kommunernas kultursatsningar ska bli mer tillgängliga och mer relevanta för invånarna- det är syftet med projektet Mer för fler.

Öka kapaciteten
Kulturverksamheterna når idag många men långt ifrån alla. Vad som hindrar människor att delta i verksamheterna varierar från kommun till kommun, men vissa grupper är tydligare än andra underrepresenterade i verksamheterna. Frågeställningarna som söker svar inom projektet är bland annat Hur når vi fler och de som inte deltar? Hur skulle ett breddat utbud se ut? Hur kan en framtida uppsökande eller digitala lösningar se ut? Hur får vi rätt kompetens för framtida förväntningar?

Målet med Mer för fler är att varje kommun efter avslutat utvecklingsprogram har:

  • Ökad kapacitet och kunskap att fortsätta driva nya innovations- och utvecklingsarbeten i den egna organisationen.
  • En eller flera konkreta lösningar att ta vidare som svarar mot respektive utmaning och användargruppernas behov.

Ett övergripande mål är också att de erfarenheter och det lärande som sker hos deltagande kommuner sedan kan spridas till fler kommuner och verksamheter.

Kulturskolorna och biblioteken utgör de mest omfattande kommunala verksamheterna inom kulturområdet.

– Kulturskolans och bibliotekens roll är viktig för att säkerställa barns, ungas och vuxnas tillgång och möjlighet till kulturutövande, säger Annika Kharraziha, verksamhetschef för bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar i Sjöbo.