Sjöbo hissar regnbågsflaggan igen

Publicerad 05 augusti 2016

Sjöbo kommun hissade regnbågsflaggan i morse i samband med Malmö Pride, som en manifestation för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter.

Redan förra året flaggade Sjöbo kommun med regnbågsflaggan utanför kommunhuset under Malmö Pride.

För att öka synligheten utökar Sjöbo i år med att flagga på kommunens flaggstänger i rondellerna.

– Vi flaggar med regnbågsflaggan för att vi vill visa att vi är en inkluderande kommun. Pride handlar inte om ett särintresse – det handlar om alla människors lika värde, säger Stefan Lundgren, kommunalråd i Sjöbo kommun.

Annika Kharraziha, som är verksamhetschef och med i Sjöbo kommuns jämställdhetsgrupp, förklarar att man jobbar mycket med antidiskrimineringsfrågor i Sjöbo även till vardags. Hon tog initiativet till förra årets flaggning i Sjöbo.

– På biblioteket uppmärksammar vi HBTQ-perspektivet på olika sätt i samband med Malmö Pride-veckan. I höst har Sjöbo kommun ett samarbete med myndigheten Forum för Levande Historia som bland annat ska hjälpa till att utbilda högstadiepedagogerna i kommunen till exempel i hur man bemöter främlingsfientlighet och hur man kan jobba med demokrati, tolerans och empati i skolans vardag. De kommer också att vara medarrangörer till flera kulturarrangemang med fokus på mänskliga rättigheter på biblioteket under hösten.

Malmö Pride pågår i år 5-11 augusti. Flaggorna hissas i Tomelilla och Sjöbo på morgonen den 5 augusti.

Regnbågsfestivalen Malmö Pride står för mångfald och tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status eller social tillhörighet. Festivalen uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan. Regnbågsfestivalen vill göra skillnad och med hjälp av konst, kultur och debatt påverkar vi samhället i positiv riktning, för öppenhet och mot diskriminering och heteronormativitet. På så vis får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum. (Källa http://www.malmöpride.com