Sjöbo kommun fortsätter positiv miljötrend

Publicerad 30 juni 2016

När Aktuell Hållbarhet presenterar sin kommunranking för åttonde året i rad, visar det sig att Sjöbo kommun är på god väg att återta sin toppnotering för 2014.

– Det är glädjande att vi återigen kan visa ett bra resultat, säger Anders Lindén, enhetschef för miljö.

Årets placering 133 är den näst bästa placeringen för Sjöbo de 8 år som Aktuell Hållbarhets (fd Miljöaktuellt) kommunranking har pågått.

– Årets ranking är bara 27 platser sämre jämfört med 2014, då vi hade vår bästa placering, säger Anders Lindén.

Sjöbo kommun fortsätter att arbeta förvaltningsövergripande så att den positiva trenden håller i sig och förstärks.

– Det finns stor potential och goda förutsättningar för oss i Sjöbo kommun att ytterligare utveckla vårt arbete mot ett mer hållbart samhälle. Det behövs målmedvetenhet och vilja från både politiker och tjänstemän, så att mer resurser och kompetens används för strategiskt långsiktigt miljöarbete.

Stadsbyggnadsförvaltningen har startat arbetet med att ta fram lokalt miljömålsprogram för kommunen så framtidsutsikterna ser mycket ljusa ut. Ett miljömålsprogram innefattar åtgärder som leder hållbarhetsarbetet i rätt riktning, vilket även kommer att påverka framtida ranking.

Årets resultat:

Länsplacering: 18 av 33 i Skåne län.
Placering i kommungrupp: 11 av 22 förortskommuner till större städer.

År Nationell placering

2009  213

2010  268

2011  223

2012  234

2013  190

2014  106

2015  178

2016  133

För översikt och jämförelse med andra kommuner, detaljer om enkäten, frågorna och resultatet, se http://kommunrankning.miljobarometern.se/

Fakta: Aktuell hållbarhets enkät består av 19 frågor och en följdfråga. Svarsalternativen varierar mellan ja, delvis och nej. Maxpoäng på enkätdelen är 18 poäng. Svarsfrekvens för enkäten var 84,5 procent.