Sjöbo kommun har gått med i nätverket Ett jämställt Skåne

Publicerad 13 juni 2018

#EttjämställtSkåne är att göra det enklare att jobba för ökad jämställdhet i sin organisation.

Syftet är att sprida kunskap om vinsterna med jämställdhetsarbetet, till exempel bättre hälsa, bättre arbetsklimat och ökad vinst.

Jämställdhet ett verktyg för regional utveckling

Sverige tillhör världens mest jämställda länder. Ändå är fortfarande 95 av 100 svenska styrelseordförande män och i Skåne tar kvinnor tar ut 78 procent av föräldraledigheten.

– Jämställdhet är inte bara ett mål i sig utan också ett viktigt verktyg för regional utveckling, tillväxt och länets framtid. Vi vill att Skåne ska vara ett attraktivt län att bo och verka i, för både kvinnor och män, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.