Sjöbo kommuns medborgare har sagt sitt

Publicerad 13 december 2016

Årets medborgarenkät är genomförd. Förändringarna mot föregående år är små.

– En positiv förändring är ökningen från 58 till 63 för idrotts- och motionsanläggningar, vilket kan tyda på att den nya simanläggningen och Östra Färshallen i Lövestad haft effekt på resultatet, menar kommundirektör Roger Larsson.

Områden som ska prioriteras för att medborgarna är grundskolan, miljöarbete, äldreomsorgen, gator och vägar, stöd för utsatta personer.

NMI blev 56 för Sjöbo kommun. NMI för samtliga 136 kommuner som var med blev 54. Sjöbos NMI 2015 var 57. Säkerställda förändringar finns för frågeområdena grundskolan, där Sjöbos index är lägre liksom för gymnasieskolan. Högre index har äldreomsorgen, idrotts- och motionsanläggningar, miljöarbetet, och renhållning och sophämtning.

För Sjöbo kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Grundskolan, Miljöarbete, Äldreomsorgen, Gator och vägar samt Stöd för utsatta personer som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen, blev 54.

– Detta visar på behovet av en mer genomarbetad medborgardialog framöver, påpekar Roger Larsson.

En siffra som oroar är det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII).

NII blev 38, vilket är under gränsen för godkänt. Resultatet för alla de 136 kommunerna blev 40. Sjöbos NII 2015 var 41. Frågeområden som bör prioriteras för att få nöjdare kommuninvånare är Påverkan och Förtroende.

– Vi ska diskutera åtgärder inom området, säger Roger Larsson. Något som vi också behöver fundera över är den sjunkande svarsfrekvensen, från 56 % 2009 till 41 % 2016. Det finns en risk att medborgarna tröttnar på att besvara enkäter. Kanske måste vi hitta något annat sätt att få veta vad medborgarna tycker om kommunen och dess verksamheter.

Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre klassas som "mycket nöjd".

NRI – Nöjd-region-index blev 60, vilket är lika med resultatet för alla 136 kommuner som deltog i undersökningen 2016. Sjöbo kommuns NRI 2015 var 62. Säkerställda förändringar finns för frågeområdena Bostäder, där Sjöbos index är lägre, och fritidsmöjligheter, där vårt index är högre. Frågeområden som bör prioriteras för att få nöjdare kommuninvånare är trygghet och fritidsmöjligheter.

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg

Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om

kommunen som en plats att bo och leva på.Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

• Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.

•Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg


och 10 är högsta betyg.

• Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd".

HelhetsbetygetNöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

• Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg.

• Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd".