Sjöbos nior går ut med utmärkt resultat

Publicerad 21 juni 2018

Antalet elever som lämnar grundskolan med godkänt i alla ämnen fortsätter öka och resultatet ligger i nivå med riksgenomsnitt.

2015 var det katastrofala siffror men sedan dess har medarbetare, politiker och elever tagit krafttag och under det gångna året har antalet godkända elever ökat till 75%. Glädjande är också att antalet elever som har passerat meritvärdet 300 poäng är hela 18 stycken.

– Det är en arbetsseger, seger familjenämndens ordförande Magnus Hammarskjöld.

166 elever lämnade grundskolan bakom sig när det hölls skolavslutning. Av dem är det 41 elever som inte har fullständigt betyg. Flera av dem saknar betyg i ett enda ämne. Men för att komma in på gymnasiet krävs godkänt i alla ämnen.

– Vi vill att alla elever som går ut nian är behöriga till gymnasiet. Då vet vi att de har de har en bra grund att stå på som ger dem möjlighet till ett bra liv, säger Magnus Hammarskjöld.

Arbetet fortsätter med att utveckla Sjöbos skolor.

– Vi fortsätter arbetet med att skapa goda förutsättningar för lärande för alla våra elever; digitalisering, ny timplan, förskolklass blir obligatoriskt och ett bättre mående för våra elever. I förskolan fortsätter vi arbetet med våra lärmiljöer, dokumentation och att fördjupa oss i den reviderade läroplanstexten som kommer inom kort, berättar Jenaette Willby, skolchef.