Slutbadat i Sjöbo Simhall

Publicerad 27 maj 2016

Fritidstekniker Håkan har idag gjort den sista vattenreningskontrollen och avdelningschef Magdalena tog en flaska vatten från bassängen.

Vattnet tänker hon hälla i bassängerna i Sjöbo Simanläggningen vid invigningshelgen den 27-28 augusti.