Socialtjänsten har mer tid åt möte med barn

Publicerad 10 april 2017

Den nationella samordnarens Cecilia Grafve återvänder till Sjöbo, tillsammans med Socialdepartementets generaldirektör Olivia Wigzell.

Sedan mötet i juni 2015, har Sjöbo kommun sett över rutiner och arbetssätt och gjort en hel del åtgärder inom den sociala barn och ungdomsvården - allt för att öka socialsekreterarnas tid för möte med barn och ungdomar.

Tiden socialsekreterarna tillbringar med barn och unga i behöv av stöd har ökat från 11 procent till 18,5 procent. Målet är 20 procent.

Petra West Stenkvist, socialchef, Sjöbo kommun, berättar att de jobbat hårt för att frigöra tid för direktkontakt med barnen.
– Vi skaffade bärbara datorer till all personal. Det är alltid två socialsekreterare som åker ut och träffar barnen. Och då kan all dokumentation ske på plats.

Skolorna har besökts för att träffa både barn och lärare. Nya checklistor som underlättat arbetet har också tagits fram. Information och dialog har visat sig vara lösningen många gånger:

– Vi vill förändra bilden av socialtjänsten så att barn vågar prata med oss. Det känns bra att höra barn säga att soss är några som hjälper barn, berättar Petra West Stenkvist.

Många av kommunerna i projektet har jobbat för att behålla och även höja kompetensen hos sin personal. Så även Sjöbo kommun.

– Vi ser att det hänt något positivt i alla kommuner, säger Cecilia Grefve.

– Det har varit hög omsättning på personalen inom socialtjänsten, men alla tjänster är nu besatta. Vi har stärkt upp det administrativa arbetet för att underlätta. Vi har en hög arbetsbelastning, men vi arbetar för att komma till rätta med det, säger Petra West Stenkvist.

Den nationella samordnarens uppdrag
Uppdraget som nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården är av utforskande karaktär och samordnaren ska rapportera till barn-, äldre och jämställdhetsministern var tredje månad. Cecilia Grefve summerar i sin slutrapport som är klar i vår, hur socialtjänsten kan fungera på bästa sätt på kommunal, regional och nationell nivå.

Bilden visar Olivia Wigzell,Socialdepartementets generaldirektör, Magnus Weberg, kommunalåd, Petra West Stenkvist, socialchef, Gunilla Quist Lundin (M), viceordförande i familjenämnden, Cecilia Grafve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården.