Tack för att du tyckte till om Sjöbo kommun!

Publicerad 14 december 2017

Stort tack till alla som tog sig tid att svara på höstens medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån, SCB. Era åsikter är viktiga för oss.

Här kommer en kort sammanfattning av årets resultat:

Nöjd-Region-Index (NRI), Hur ser medborgarna på Sjöbo kommun som en plats att bo och leva på?

Det sammanfattande betygsindexet för Nöjd-Region-Index för hur medborgarna bedömer Sjöbo kommun som en plats att bo och leva på blev i år 61 mot 60 i fjol. Här ligger vi precis över riksgenomsnittet (som är 60).

45 procent av medborgarna i Sjöbo kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 17 procent vill avråda från det.

Sjöbo kommun ligger högt i index gällande bostäder och trygghet, men ligger lägre gällande arbetsmöjligheter och kommunikationer.

- Det är glädjande att våra invånare känner sig trygga och ser positivt på sitt boende. Sjöbo växer och utvecklas, och vi bygger just nu fler bostäder än på många år. Vad gäller arbeten och kommunikationer så är både utbyggnad av Riksväg 11 och tätare kollektivtrafik inom kommunen viktiga och prioriterade för att få en enklare vardag och därmed högre resultat i enkäten, säger kommunalrådet Magnus Weberg (M).

Nöjd-Medborgar-Index (NMI), Hur ser medborgarna i Sjöbo kommun på kommunens verksamheter?

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Sjöbo kommun blev i år 56, samma som i fjol. Även här ligger vi precis över riksgenomsnittet (som är 55).

Sjöbo kommun ligger högt i index gällande äldreomsorg och miljöarbete, men ligger lägre gällande grundskolan och inom området bemötande och tillgänglighet.

Nöjd-Inflytande-Index (NII), Hur ser medborgarna i Sjöbo kommun på sitt inflytande i kommunen?

Det sammanfattande betygsindexet för Nöjd-Inflytande-Index blev för Sjöbo kommuns del 42 mot 38 i fjol. Det genomsnittliga betyget för de kommuner som deltog i undersökningen blev i år 40, så även här ligger vi snäppet över riksgenomsnittet.

Inom samtliga områden här har Sjöbo kommun höjt sig ett snäpp jämfört med förra året. Dock är höjningen inte statistiskt säkerställd.

- Att öka invånarnas insyn, inflytande och delaktighet är något vi arbetat en hel del med under året. Vi bjuder in till medborgardialog, efterfrågar invånarnas synpunkter via våra sociala medier och har intensifierat arbetet inom organisationen gällande hur vi kommunicerar med invånarna. Det är glädjande att det börjar ge resultat, säger kommundirektör Roger Larsson.

Så funkar Statistiska centralbyråns medborgarundersökning

I SCB:s medborgarundersökning tillfrågas ett slumpmässigt urval invånare som dras från befolkningsregistret. I Sjöbo kommun skickades enkäten ut till 1 200 personer. Sammanlagt tillfrågades 153 800 personer, i åldrarna 18-84 år, i höstens undersökning.

I Sjöbo kommun svarade 43 procent av de tillfrågade. Det är en liten ökning jämfört med förra året, då 41 procent svarade. Den genomsnittsliga svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner blev i år 40 procent.

Medborgarundersökningen bygger på medborgarnas uppfattning och attityd till kommunen. Det är ingen brukarundersökning och vänder sig därmed inte till just de medborgare som har erfarenhet av en viss verksamhet.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet. (PDF-dokument, 725 kB)

Du kan även läsa mer om medborgarundersökningarna på SCB:s hemsida.