Telia erbjuder lösning för telefoni och bredband via mobilnätet

Publicerad 22 juni 2016

För att underlätta övergången till modernare teknik när kopparstationer stängs, installerar Telia, i samarbete med Sjöbo kommun, sin beprövade ersättningslösning för telefoni och bredband via mobilnätet hos ett antal utvalda hushåll i berörda områden.

Telia har beslutat att genomföra en övergång från kopparnätet till mer moderna lösningar runt om i Sverige. 900 hushåll påverkas i Sjöbo kommun av övergången som sker den 30 november 2016. För att underlätta övergången installerar Telia, i samarbete med Sjöbo kommun, sin beprövade ersättningslösning för telefoni och bredband via mobilnätet hos ett antal utvalda hushåll i berörda områden.

Syftet är att visa att det finns lösningar även där invånarna upplever att täckningen är dålig. Målet är att visa lösningen i god tid före den 30 november då övergången genomförs.

– Den här lösningen har funnits och använts runt om i Sverige i ett antal år, just för att lösa situationer där inomhustäckningen är begränsad. Alla kommer kunna få en lösning, antingen från Telia eller från någon annan aktör på marknaden, säger Robert Liljeström, på Telia.

Telia monterar en ytterantenn på huset som fungerar som mottagare för både telefoni och bredband.

–. De kunder som vill köpa Telias lösning kan göra en beställning redan idag. Om kunderna inte blir nöjda kan de skicka tillbaka lösningen inom 30-dagar, berättar Robert Liljeström

Teleservice har också tagit fram en lösning – en radiolänk - för de hushåll som påverkas av övergången.

–Sjöbo kommun välkomnar fler lösningar. Eftersom många kommuninvånare upplever problem med täckningen är det glädjande att Telia vill visa sin lösning i kommunen., säger kommunens IT-chef Napoleon Truedsson.

Bakgrund
Telia har beslutat att genomföra en övergång från kopparnätet till mer moderna lösningar runt om i Sverige 900 hushåll påverkas i Sjöbo kommun. Dessa orter drabbas av övergången 30/11 2016: Alestad, Bjälkhult, Brandstad, Bromma By, Havberg, Klasaröd, Näsby, Slätteröd, Tolånga,
Vallarum, Vanstad, Vomb, Övedskloster.

(Bilden är en pressbild från Telia.)