Tyck till om Sjöbo kommun

Publicerad 21 september 2016

Sjöbo deltar som vanligt i SCBs undersökning. Resultatet lägger grunden för Sjöbo kommuns fortsatta arbete.

– Dina synpunkter är oerhört värdefulla för oss och vi vore mycket tacksamma om du vill ta dig tid att besvara frågorna - även om det tar en liten stund att göra det. Genom dina svar ger du oss ett viktigt underlag som vi kan grunda vårt arbete på för att ytterligare utveckla vår service till Sjöbo kommuns invånare, säger Stefan Lundgren. Kommunstyrelsens ordförande.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret, 600 i kommuner med färre än 10 000 invånare och 1 200 i större kommuner. Sammanlagt är det 88 000 personer, i åldrarna 18-84 år, som tillfrågas i höstens undersökning.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Resultaten av höstens undersökning skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 14 december publiceras samtliga resultat att läggas ut på www.scb.se.