Om webbplatsen

Vi använder webbpubliceringsverktyget EpiServer 6 R2. Webbplatsen är formgiven och utvecklad med målsättningen att följa de riktlinjer som finns i Vervas dokument Vägledning 24-timmarswebben. Många av dessa riktlinjer är i sin tur baserade på World Wide Web Consortiums (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).

Vårt mål är att all information på webbplatsen ska vara tillgänglig och användbar för alla besökare oavsett funktionshinder, webbläsare eller operativsystem. På sidan Anpassa webbplatsen, följer en rad tips som gör det enklare för dig att använda vår webbplats

Cookies

Från den 25 juli 2003 gäller lagen om elektronisk kommunikation. Enligt den lagen ska den som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök på en webbplats. Denna textfil läggs på webbesökarens dator.

På Sjöbo kommuns webbplats finns följande cookies:

  • Evenemangskalendern använder sig av cookies för att snabba upp sökningar. Det går att ta del av evenemangskalendern även om cookies är avstängt.
  • Formulär. Om besökaren svarar på/skickar in ett formulär kommer en cookie att sändas till besökarens dator för att komma ihåg att denne har svarat på formuläret.
  • Bibliotekskatalogen. Sessionscookies används i mediakatalogen för sökresultat, minneslista och för att kontrollera om en användare är inloggad.
    Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Webbläsare
Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer 7 eller högre, Mozilla Firefox 13.0 eller högre, Safari 5 eller högre, Chrome 18 eller högre. Webbplatsens responsive design fungerar för Internet Explorer 9 eller högre, övriga webbläsare är enligt de versioner som har angetts.

Responsive web design
Webbplatsens design har anpassats enligt tekniken Responsive design. Det innebär att webbplatsens layout anpassar sig om du surfar in med vanlig datorskärm, surfplatta (portrait eller landscape) och en smartphone. Responsive design fungerar inte i äldre webbläsare, se ovan för vilka versioner vi stödjer.

Uppläsning
Som stöd för personer som har till exempel läs- och skrivsvårigheter eller helt enkelt hellre lyssnar än läser, finns en funktion för att få webbplatsens innehåll uppläst. Funktionen aktiverar du med hjälp av länken Lyssna på sidan som finns högst upp till höger på varje sida.

Translate www.sjobo.se using Google Translate!
Google Translate, like other automatic translation tools, has its limitations. While it can help the reader to understand the general content of a foreign language text, it does not always deliver accurate translations. Some languages produce better results than others.

Frågor och synpunkter
Har du frågor om webbplatsen? Vänd dig gärna till Johanna Svedin, kommunikatör med ansvar för kommunens hemsida.