Omsorg och stöd

Ibland behöver vi hjälp och stöd på vägen. Sjöbo kommun erbjuder alla invånare stöd och omsorg i olika livssituationer. Det kan vara tillfällig hjälp eller stöd för en längre tid.

Genvägar
Äldre Meny och aktiviteter inom omsorgen Familj, barn och ungdom
Ekonomi, försörjningsstöd Frågor och svar (FAQ) Hjälp till barn och unga