Äldre

I Sjöbo kommun ska alla äldre personer ha möjlighet att leva ett värdigt och meningsfullt liv, i trygghet och oberoende. Vård- och omsorgsnämndens vision är att alla ska ha möjlighet att leva ett gott liv varje dag.

Stöd i hemmet underlättar möjligheten att bo kvar i sin invanda miljö. Under rubriken demensomsorg kan du läsa mer om det stöd som finns för personer med demenssjukdom och deras närstående. Fixartjänst kan äldre personer få tillgång till genom att själv ringa och boka.

När det inte längre går att leva ett innehållsrikt och värdigt liv i den egna bostaden kan alternativet vara att flytta till servicelägenhet eller särskilt boende. Ansökan om detta görs hos biståndshandläggarna. Mer information finns under rubriken boende.

I kommunen finns ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser som ger äldre personer möjlighet till gemenskap och aktiv fritid. Alla pensionärer är välkomna att besöka våra dagcentraler och lunchrestauranger. Du kan läsa mer om vår inriktning avseende mat och måltider under rubriken mat inom äldreomsorgen.

Uppsökande verksamhet

Sjöbo kommun bedriver uppsökande verksamhet till äldre personer för att informera om möjligheter till stöd. Det år en person fyller 80 erbjuds han eller hon möjlighet att få information. Erbjudandet gäller personer som inte tidigare haft någon kontakt med äldreomsorgen. Välkommen att kontakta biståndshandläggarna om du vill veta mer eller anmäla intresse att delta.

Var med och påverka

Kommunens politiker överlägger regelbundet med kommunala Pensionärsrådet i frågor som rör pensionärernas situation . Kontakta ledamöterna om du vill vara med och påverka.