Att söka stöd

Personer som behöver stöd för att kunna leva ett gott liv kan ha rätt till stöd, service och omsorg. Biståndshandläggare tar emot och handlägger ansökningar om bistånd.

Behovet har stor betydelse för möjligheter till stöd

Vård- och omsorgsnämndens vision är att alla i Sjöbo kommun ska kunna leva ett gott liv varje dag. Personer som inte på egen hand kan klara detta kan ha rätt till stöd, omsorg och service. Biståndshandläggare tar emot ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). Ansökan kan exempelvis gälla stöd i hemmet eller att få flytta till ett särskilt boende. Ansökan kan lämnas skriftligt och muntligt. Handläggarna utreder, bedömer sökandes behov och fattar beslut. Beslutet kan överklagas om man inte är nöjd. Biståndshandläggarna kan ge stöd vid överklagandet.

Vi har tystnadsplikt

Sökande kan i kontakterna med handläggarna känna sig trygg att öppet prata om sig själv och sin situation. Alla anställda har tystnadsplikt och är varsamma med visat förtroende. Information förs inte vidare utan att personen som söker eller sökandes företrädare godkänt det. Tystnadsplikten styrs av offentlighets- och sekretesslagen.

Du är alltid välkommen att kontakta biståndshandläggare om du vill ha mer information eller ansöka om stöd. Var du bor har betydelse för vilken handläggare du ska kontakta. Länk till ansökningsblankett. (PDF-dokument, 53 kB)

Biståndshandläggarna har telefontid alla vardagar kl. 08.15-09.15. På övrig tid kan meddelande lämnas på telefonsvarare.