Fixartjänst

Fixartjänst innebär hjälp med vissa saker som kan vara svåra att själv utföra, exempelvis hjälp med att byta gardiner.

Du som är äldre eller funktionshindrad kan få hjälp genom Sjöbo kommuns fixartjänst. Syftet med fixartjänsten är bland annat att minska antalet fallolyckor. Fixartjänsten är gratis.

Fixar-Lisa kan hjälpa dig med enkla uppgifter i hemmet, så som:

 • Byta glödlampor
 • Sätta upp gardinstänger och gardiner
 • Fästa upp sladdar
 • Lägga halksäkra mattor i hemmet
 • Och mycket mer

Fixar-Lisa kan inte hjälpa dig med:

 • Elarbeten
 • Vattenarbeten
 • Fönsterputsning eller städning
 • Personlig omvårdnad
 • Trädgårdsarbete
 • Snöskottning
 • Flyttning

"Om du är osäker på vad du kan få hjälp med, ring mig och fråga!"

Ring på vardagar till Fixar-Lisa på telefonnummer 0416-272 59
och boka tid.

Du kan boka en tid när du ringer.
Besöket av Fixar-Lisa får ta högst 2 timmar.
Fixar-Lisa har en id-handling på sig när hon kommer till dig.

Det kostar inget när Fixar-Lisa hjälper dig.