Anhörig

Att leva nära en människa som behöver stöd och hjälp kan innebära att livet ter sig annorlunda än tidigare. Du som hjälper och stödjer någon i din närhet kan själv behöva stöd. Sjöbo kommun erbjuder dig som anhörig många olika former av stöd.

Anhörigstöd är ett brett begrepp, som omfattar många olika situationer. Klicka på menyn till vänster för att hitta mer information om Sjöbo kommuns olika stöd till anhöriga. Klicka här om du vill läsa vad som är på gång inom vår verksamhet.

Du kan kontakta kommunens anhörigkonsulent Britt-Marie Dornell på telefon 0416-273 49 eller anhorig@sjobo.se.

Är jag anhörig?

Du avgör själv om du anser dig vara anhörig. Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person som tar emot ditt stöd eller din omsorg. Du kan t.ex. vara en god vän, arbetskamrat, granne eller förälder/familjemedlem.

Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med psykisk eller fysisk sjukdom, beroende, missbruk eller funktionsnedsättning.

Vad är anhörigstöd?

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet och inte minst ge dem ett erkännande för den viktiga insats de gör.

Sjöbo kommuns anhörigstöd erbjuder en rad olika stödformer:

  • Enskilda samtal
  • Information och råd
  • Anhöriggrupper (Samtalsgrupper)
  • Kamratcirklar där man kan träffa andra i en liknande situation
  • Föreläsningar
  • Anhörigcafé
  • Kvällscafé
  • Må-Bra aktiviteter såsom t.ex. taktil massage
  • Ge vägledning till andra funktioner i samhället
  • Avlösarservice

Du hittar vår broschyr om anhörigstöd genom att klicka på bilden ovan.