Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för vissa insatser. Här kan du läsa om avgifter inom de olika verksamheterna.

Information om avgifter för: