Avgifter för LSS och socialpykiatri

LSS-insatser och socialpsykiatri är i princip avgiftsfria.

LSS-insatser och socialpsykiatri är i princip avgiftsfria. De kostnader som kan bli aktuella är för måltider, resor, viss hemsjukvård och dylikt.