Borgerlig vigsel

I Sjöbo kommun kan du som önskar borgerlig vigsel gifta dig i kommunhusets vigselrum. Du kan också välja andra platser. Borgerlig vigsel förrättas av borgerlig vigsel- och registreringsförrättare som utses av länsstyrelsen.

Sjöbo kommun har följande borgerliga vigselförrättare:

  • Stefan Lundgren
  • Birgitta Anderberg
  • Thomas Quist
  • Ingrid Sandelin
  • Christer Hovbrand
  • Cecilia Olsson Carlsson

Vilka handlingar behövs?

Innan ni kan gifta er måste du och din partner ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder för att ni gifter er. Detta finns att läsa mer om på Skatteverkets webbplats. Blanketten kan du också hämta från Skatteverkets webbplats eller på telefon 0771-778 778.

Om det inte finns något hinder mot äktenskapet utfärdar Skatteverket "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel". Intygen, som är giltiga i fyra månader, ska ni skicka till kommunkontoret senast två vecka före bokad vigseltid, se kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Ni får all information av skattemyndigheten.

Könsneutrala äktenskap

Efter ändringar i äktenskapsbalken den 1 maj 2009 kan två personer av samma kön ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön.

Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt oavsett om makarna är av olika kön eller av samma kön.

Två vittnen behövs

Vid vigseln/registreringen ska två vittnen över 15 år vara närvarande. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret. Paret ansvarar själva för att dessa vittnen närvarar.

Vad kostar det?

Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Om vigsel sker på annat ställe än i kommunhuset så har vigselförrättaren rätt att ta ut körersättning enligt gällande regler.

Boka vigsel

Vigsel i kommunhuset kan ske helgfri måndag till fredag 9 – 15.
Fyll i vigselformuläret nedan.

Har du frågor?
Kontakta Jenny Thernström
E-post: jenny.thernstrom@sjobo.se