Ekonomi, försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd av Sjöbo kommun. För att du ska kunna beviljas bistånd krävs i allmänhet att du inte har någon annan möjlighet att få ihop medel till din försörjning.

Efter att en ansökan om ekonomiskt bistånd har kommit in till Sjöbo kommuns familjeförvaltning fördelas ärendet till en socialsekreterare som utreder om du har rätt till bistånd. Beslut i ärenden fattas vanligtvis av socialsekreteraren men måste ibland gå vidare till enhetschef eller familjenämndens myndighetsarbetsutskott.

Biståndet ska leda till att du säkras en skälig levnadsnivå. Det finns även möjlighet att beviljas arbetslivsinriktade insatser. De insatser som beviljas ska bidra till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Ekonomiskt bistånd prövas alltid individuellt. I försörjningsstödet, som är en del av det ekonomiska biståndet, ingår kostnader för mat, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgifter. Regeringen har bestämt hur mycket just dessa saker får kosta, alltså vad som är skäligt, och att summan ska vara lika för alla kommuner i hela landet. Detta kallas för "riksnorm". Om det finns särskilda skäl kan normen beräknas till ett högre belopp, men även till ett lägre.

Utöver försörjningsstödet kan du även söka bistånd för andra utgifter, som boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackavgifter med mera. Hur mycket du kan få bestämmer beslutsfattaren när ansökan har utretts och bedömts

En målsättning i verksamheten är att väntetiden från ansökan till beslut inte ska överstiga 20 dagar, förutsatt att samtliga begärda handlingar har bifogats ansökan.

Telefontid

Socialsekreterarna på försörjningsstödsenheten har telefontid måndag-fredag klockan 9:00 - 9:45 och kontaktas på telefonnummer: 0416-271 85.

Om du söker försörjningsstöd för första gången

Vänligen kontakta socialsekreterare på telefontid enligt ovan.

Ansökan om fortsatt försörjningsstöd

Om du har ett pågående ärende och vill ansöka om fortsatt försörjningsstöd kan du ansöka både i Medborgartjänsten (läs mer om tjänsten under nästa rubrik) eller via en pappersblankett som finns att hämta i Familjeförvaltningens reception.

Medborgartjänst

Här kan du följa ditt ärende och göra en ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd. Tjänsten vänder sig till dig som har ett pågående ärende på försörjningsstödsenheten. Du kan se beräkning, beslut och eventuell utbetalning. Du kan ändra dina kontaktuppgifter och läsa meddelande från din socialsekreterare. Medborgartjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Du bör endast söka försörjningsstöd en gång per månad. När du har skickat din ansökan för en månadsperiod stängs Medborgartjänst för nya ansökningar. Möjligheten att ansöka finns igen 20 dagar innan nästa månadsperiod börjar.

Om ni är make/maka/sambo behöver båda signera ansökan med e-legitimation när den är färdig.

När du har gjort en ansökan om försörjningsstöd i Medborgartjänsten är det viktigt att du är tillgängligt på telefon och/eller mejl eftersom det är där du kommer att få meddelande om eventuella kompletteringar, besökstider eller andra frågor kring din ansökan.

Länk till Medborgartjänsten.