Budget- och skuldsanering

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.

Lösningen kan bestå av:
• Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
• Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
• Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
• Råd som fokuserar på dina skulder.
• Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
• Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och Kronofogden.
• Information om hur en skuldsanering går till.
• Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
• Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Mer information finns under länkarna.

Om du vill komma i kontakt med Budget- och skuldrådgivaren Charlotte Lindell vid Familjeförvaltningens myndighetsenhet kan du ringa på 0416-27185 eller skicka e-post till :

Kort om skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Att söka skuldsanering
Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett. Du kan ladda ner den direkt alternativt beställa postleverans på www.kronofogden.se. Du kan också beställa ansökningsblanketten på Kronofogdens servicetelefon på telefonnummer 020 - 75 76 77.

Behöver du hjälp att fylla i ansökningsblanketten eller få ekonomisk rådgivning kan du kontakta Charlotte Lindell vid Familjeförvaltningens myndighetsenhet, telefon 0416-27185 eller skicka e-post till .

Vad händer efter ansökan?
Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla pengar över existensminimum går till att betala på skulderna och du får en betalningsplan som du ska följa.

Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men utan betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.

Läs mer om skuldsanering och hur det går till på www.kronofogden.se