Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen används som ett sätt att ytterligare öka kundernas möjligheter att vara delaktiga och få inflytande över sin vardag.

Modellen innebär att kunder träffas tillsammans med utbildade vägledare för att diskutera ett angeläget tema. De synpunkter och funderingar som kunderna framför kommer genom vägledarna att föras vidare till personalgruppen som i sin tur funderar och kommenterar. Delaktighetsmodellen avslutas med att kunder och personal träffas tillsammans.