Genomförandeplaner

Genomförandeplanen tydliggör både för kunden och för personalen; vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Genomförandeplanen är ett viktigt underlag för kund och personal som stöd för att uppnå meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. I planen konkretiseras beslutet om och målen med insatserna, även kundens egna mål. Kontaktmannen upprättar planen tillsammans med kunden och vid behov en företrädare. Det är en överenskommelse som undertecknas av kund eller kundens företrädare och kontaktman. Genomförandeplanen tydliggör både för kunden och för personalen; vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. I planen beskrivs vad kunden själv kan göra och det stöd som behövs från andra.

All personal ska arbeta enligt planen. Genomförandeplanen hålls aktuell genom vardagliga samtal och tidsbestämda uppföljningar.