Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap är en del av arbetet med att uppnå visionen om att våra kunder ska uppleva ett gott liv varje dag.

En del av kontaktmannaskapet innebär att ansvara för att upprätta en genomförandeplan tillsammans med kunden och hålla denna plan aktuell. Den andra delen av kontaktmannaskapet är ett erbjudande till kunden och innebär att kunden kan välja vem av personalen som ska utföra de insatser som behövs. Kunden kan välja olika utförare i personalgruppen för olika insatser som exempelvis egentid, samtal, personlig hygien och kontakt med anhöriga.