Familj, barn och ungdom

Individ- och familjeomsorgen arbetar med stöd till barn och ungdom och deras familjer, med rådgivning och annat stöd till missbrukare, försörjningsstöd samt vissa insatser till psykiskt funktionshindrade.

Kontakta oss om du vill:

  • ansöka om stöd eller behandling,
  • anmäla att ett barn far illa och behöver skydd,
  • få råd och hjälp i frågor som rör vårdnad, umgänge och boende.