Anmälan vid oro om att barn far illa

Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom i din närhet far illa så bör du kontakta Familjeförvaltningens Myndighetsenhet. Enheten har för verksamhet som berör Barn och familj en mottagningstelefon för att göra ansökan/anmälan eller för att konsultera inför en eventuell ansökan/anmälan. Just din uppgift kan vara den som behövs för att ett barn/ungdom ska få den hjälp som behövs.

Är du osäker på om det är rätt att anmäla eller vad som kan hända så kan du ringa och rådfråga hur du ska göra utan att berätta vad du heter eller vilket barn eller ungdom det gäller. Vill du sedan tala om namnet på det barn det gäller men samtidigt vara anonym går det också bra bara du inte uppgett ditt namn.

Anmälningsskyldighet
Personal som arbetar med barn till exempel i förskola, skola eller sjukvård har skyldighet att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. Den som har anmälningsplikt kan inte vara anonym utan måste berätta vem den är. (Anmälningsplikt enligt socialtjänstlagens 14 kap 1§)

För rådgivning och konsultation vid tveksamheter eller övriga frågor inför/vid anmälan kan kontakt alltid tas med Familjeförvaltningens myndighetsenhet. Tänk bara på att vill du bara ha råd så uppge inte namnet på den/de du är orolig för eftersom det då är en anmälan. Vid anmälan från kommunens förskolor/skolor finns en rutin utarbetad för hur det går till. Den kan även användas av andra myndigheter som vägledning. I den står t.ex. om informationen till föräldrar. Som anmälningspliktig är det bra om du fyller i kommunens färdigtryckta blankett "Anmälan enligt SoL 14 kap" eller den som sjukvården brukar använda. Den skickas med e-post efter kontakt med myndighetsenheten. För mer information se Familjeförvaltningens "rutin Anmälan enl. 14 kap Socialtjänstlagen" som ska finnas att hitta på kommunens förskolor och skolor.

Socialtjänstens ansvar efter att anmälan tagits emot
En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver. När en anmälan kommer in till socialkontoret är vi därför skyldiga att ta ställning till om förhållandena för just det barnet kan innebära behov av skydd och stöd. En socialsekreterare tar kontakt med familjen för att informera om de uppgifter som kommit in och för att göra en första bedömning. Om socialsekreteraren bedömer att anmälan är allvarlig inleds en utredning av barnets sociala situation.

Kontaktuppgifter och telefonnummer
Mottagningssekreteraren har telefontider mån och onsdagar kl.13-14, tis-, tors- och fredagar kl. 8.30-9.30. Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonen så blir ni kontaktade senast nästkommande arbetsdag. Är ert ärende akut kontakta socialtjänstens expedition på 0416-271 85. Vid anonym anmälan hänvisas till ovan telefontider.

Frågor av familjerättslig och ekonomisk karaktär hänvisas till expeditionen där ni blir kopplade till rätt person. Om ni redan har en handläggare på socialtjänsten vänligen kontakta denne.

Är det en nödsituation där du behöver ringa akut när socialkontoret är stängt kan du ringa Socialjouren Syd som nås via larmnumret 112. Sociala jouren Syd prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör relationsvåld. Sociala jouren Syd omfattar kommunerna Vellinge, Trelleborg, Svedala, Skurup, Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn

.