Familjerätt

Familjerättssekreterare arbetar med frågor rörande vårdnad, vårdnadshavande, boende, umgänge samt faderskap och adoptioner. Handläggarna kan också vara behjälpliga med rådgivning och vägledning i frågor rörande familjerätt.

Myndighetsenhetens familjerättssekreterare nås på telefonnummer 0416-27185