Stöd till barn och ungdom

Barn har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden

Alla barn har rätt att växa upp och att ha det bra. Det står i FN:s konvention om barnens rättigheter. Sverige har, liksom nästan alla länder, lovat att följa Barnkonventionen. Det betyder att du som är under 18 år har rätt till vissa saker. Du har rättigheter. Det spelar ingen roll om du är kille eller tjej, vilket land du kommer ifrån, vilken tro du har eller vilket språk du talar.

Som barn och ungdom har du rätt att säga vad du tycker och rätt att bli lyssnad på. Du har rätt att bli vänligt bemött och ingen får göra dig illa.

Ibland fungera kanske inte livet som du vill. Det kan ha hänt jobbiga saker som gör att du kanske mår dåligt eller är rädd för någon eller något.

Hjälp till barn och unga
Om du känner att det finns saker som är jobbiga är det viktigt att du pratar med någon vuxen om det. Det kan vara föräldrar, lärare eller skolkurator men ibland är det bra att prata med någon annan är de som finns närmast.

Vem kan jag vända mig till?
När du som är elev behöver prata med någon i din skola sök upp din skolsköterska eller kurator.

Öppettider, namn och telefonnummer finns att hitta på dörrarna till deras rum. Det går även bra att kontakta dem via mail och SMS.

Vill du prata med någon helt annan eller bara fråga var du kan vända dig går det bra att ringa "Råd och stödenheten" 0416-273 00, så diskuterar vi gemensamt hur vi ska hjälpa dig. Svarar ingen i telefonen kan du tala in när du vill att vi ringer dig och på vilket telefonnummer.

Råd och stödenheten erbjuder lite olika former av stöd till barn och unga och deras föräldrar. Mer information finns på hemsidan.

Mer tips om vart du och din familj kan vända er hittar du genom att klicka på länken:

Hjälp till barn och unga