ART/rePulse

Både för unga och vuxna kan det vara svårt att kontrollera sitt humör och beteende och det kan ställa till med problem i livet.

ART/rePulse är ett program där man tillsammans med utbildad personal kan få hjälp att hantera sina känslor. Skillnaden mellan programmen är att ART vänder sig till en grupp med likartade frågeställningar medan rePulse sker individuellt. ART står för aggression, replacement (ersättning) och training.
Programmet rePulse är uppdelat på tio träffar och bygger på att man blir medveten om sig själv och sina tankar, känslor och handlingar. Genom att lära om och träna kan man hitta nya sätt att fungera i de situationer som tidigare skapade problem.